{title}
{title}
{title}
{title}

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 62*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 77*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 82*48

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 86*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 80*48

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 75*46

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 62*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

აბაზანის ავეჯი კომპლექტში (PVC)


ზომა: 60სმ. სიგანე

მასალა: PVC - დაპრესილი პლასტმასი

აბაზანის ავეჯი კომპლექტში (PVC)


ზომა: 80სმ. სიგანე

მასალა: PVC - დაპრესილი პლასტმასი

2

აბაზანის ავეჯი(კედელზე დასაკიდი)


ზომა: 60, 70, 80სმ.

მასალა: კალიონის შუშა