{title}
{title}
{title}
{title}

სააბაზანო ძირი (Shower)


ზომა: 80*80; 90*90

მასალა: აკრილი(გაუმჯობესებული პლასტმასი)

1

სააბაზანო ძირი (Shower)


ზომა: 70*70; 80*80

მასალა: აკრილი(გაუმჯობესებული პლასტმასი)

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 76*46

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 62*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 57*45 და 62*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 51 და 49 დიამეტრის

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 80*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 78*45

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 82*48

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 80*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1