{title}
{title}
{title}
{title}

სამზარეულოს ნიჟარა


ზომა: 48დიამეტრის

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

სამზარეულოს ნიჟარა


ზომა: 41,44,45 დიამეტრის

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

სამზარეულოს ნიჟარა


ზომა: 47*40

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

სამზარეულოს ნიჟარა


ზომა: 35*48

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

ამოსაკრავი ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 43*48

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

ამოსაკრავი ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 80*50

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

სამზარეულოს ნიჟარა


ზომა: 62*48

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

კუთხის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 83*83

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

ბორტიანი ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 80*60; 80*50

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

სამზარეულოს ნიჟარა


ზომა: 78*43

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)