Handmade kitchen sink


ზომა: 50*45; 45*40

მასალა: ინოქსი

249

სამზარეულოს ნიჟარა


ზომა: 52*42

მასალა: უჟანგავი ლითონი(ნერჟავეიკა)

1

Handmade kitchen sink


ზომა: 50*42; 52*43; 55*45; 58*43; 60*45; 65*44; 68*45;

მასალა: ინოქსი

1

Handmade kitchen sink


ზომა: 68*39; 72*45; 75*45; 78*43; 80*45; 81*43; 80*50

მასალა: ინოქსი

2

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 51 და 49 დიამეტრის

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

186

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 57*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 51 და 49 დიამეტრის

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 62*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 77*50

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

გრანიტის ნიჟარა სამზარეულოსთვის


ზომა: 82*48

მასალა: გრანიტი-ერბოქსიტი

1